Паметна плоча на Петко Налбантов – опълченец

градината „Цар Симеон“