Паметна плоча на Митьо Митев, загинал в Отечествената война