Паметна плоча на капитан Дядо Никола

в манастира „Петър и Павел“