Паметна плоча на Иван Савов Андонов – главен апостол на Съединението – 1885 г.