Паметна плоча на Иван Чипилов, загинал в Отечествената война