Паметна плоча на Исен Имамов, загинал в Отечествената война