Паметна плоча на Димитър Шумелов

Oпълченец, доброволец в Сръбско-българската война