Паметна плоча на Димитър Янков Митев, загинал в Отечествената война