Паметна плоча на Атанас Тодоров Канарев – опълченец

централните гробища и ул. „П. Р. Славейков“ 38