Паметна плоча на Ангел Михайлов и Лавчо Левчев, загинали в Отечествената война