Паметна плоча на Александър Петков, загинал в Отечествената война