Паметна морена на загиналите герои, учили в Павликенската гимназия

СОУ „Бачо Киро“