Паметен знак – свободно стояща паметна плоча на загиналите в Отечествената война