Паметен знак – свободно стояща паметна плоча на Кирил Самоволски

Загинал в Отечествената война