Паметен знак – паметна плоча в чест на щаба на Пета армия