Паметен знак – паметна плоча на загиналите от с. Стенско за Родината