Паметен знак – паметна плоча на загиналите от с. Раненци във войните през 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1944-1945 г.