Паметен знак на загиналите от с. Беброво във войните

центъра