Паметен знак – апликирана паметна плоча на Страхил Николов Шулев, доброволец, загинал във Втората световна война