Обелиск от камък на Димитър Дончев

Председател на Революционния комитет за освобождение на Южна Добруджа