Обелиск на Жеко Тодоров

Загинал в Отечествената война