Обелиск на Жеко Денев и Недко Обрешков

Загинали в Отечествената война