Обелиск на героите-преображенци

местността Хайдушки поляни