Обелиск и паметна плоча на загиналите от с. Дралфа в Отечествената война