Надгробен войнишки паметник на загиналите за освобождение на България

кв. „Дебър“