Надгробен паметник на Танко Добрев от четата на Ботев, участник в Сръбско-българската война