Мраморна плоча на загиналите от с. Добрич в Отечествената война