Мраморна плоча на загиналите от Меричлери в Отечествената война