Морена с паметна плоча на загиналите от с. Трудовец в Сръбско-българската, Балканската и Първата световна война