Морена с паметна плоча на загиналите от с. Скравена през 1925-1944 г. и Отечествената война