Морена с паметна плоча на загиналите от с. Новачене в Сръбско-българската, Балканската и Първата световна война