Гроб-паметник на Никола Янков, загинал във Втората световна война