Два паметника на загиналите във войните за освобождение на България