Два гранитни паметника на загиналите в Руско-турската освободителна война