Чешма с паметна плоча на загиналите за родината от с. Орехово във войните през 1912 г., 1913 г., 1915 г. и 1918 г.

с. Орехово, на 1 км от хижа „Кабата“