Чешма с паметна плоча на загиналите от с. Киселица

Загинали във войните през 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1941-1945 г.