Чешма с паметна плоча на загиналите офицери във войните през 1912-1913 г.