Чешма с паметна плоча на загинал във Втората световна война

в местността Дарка