Чешма с паметна плоча на участниците от с. Добри дол в Балканската, Първата и Втората световна война