Чешма-паметник на 11 редници

Загинали в Балканските войни 1912-1913 г. и в Първата световна война 1914-1918 г.