Бюст-паметник на Желязко Стойков Станчев, загинал в Отечествената война

с. Голям Върбовник