Бюст-паметник на Никола Янков, загинал в Отечествената война