Бюст-паметник на генерал-майор Кръстьо Маринов

Командир на 30-и Шейновски полк по време на Сръбско-българската война; началник на 6-а дивизионна област – Видин по време на Балканската война и комендант на Видин по време на Междусъюзническата война