Бюст-паметник на генерал-лейтенант Павел Карцов

Участник в Руско-турската война и в освобождението на Троян