Бюст-паметник на Душо Хаджидеков – участник в борбата против османското робство, убит през 1878 г.

градината „Цар Симеон“