Бетонов постамент с 3 бр. паметни плочи на загиналите в Отечествената война