Архитектурен паметник-възпоменателна чешма с две възпоменателни плочи на загиналите във войните през 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1944-1945 г.