Архитектурен паметник – пилон на загиналите през 1912-1913 г., 1915-1918 г. и 1944-1945 г.