Апликирани паметни плочи на загиналите в Балканската, Първата световна и Отечествената война