Апликирана паметна плоча

Плоча на загиналите в Дуранкулашкия бунт, антифашистката борба и Отечествената война